Kaplnka Krista Kráľa

Kaplnka Krista Kráľa

Kaplnka Krista-Kráľa Bratstva sv. Pia X. v Liptovskom Mikuláši