Igor Cagáň-test ozačil, že sa mu páči ten Diskusie pred 8 mesiacmi
Guardián začal novú diskusiu s názvom %2spred 11 mesiacmi

Misál

Misál

Tradičná liturgia v otázkach a odpovediach